direct naar inhoud van 6.2 Het ruimtelijk kwaliteitsplan
Plan: Kerkslagen 5/Gravenweg 14
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20110001-0002

6.2 Het ruimtelijk kwaliteitsplan

De voorgestelde ontwikkelingen leiden tot een versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van de gemeente Raalte. Dit is immers ook het hoofddoel van de regeling Rood voor rood. Deze meerwaarde vertaalt zich in het volgende:

  • 1. Verdwijning van landschapontsierende bebouwing ; door het toepassen van de Rood voor Rood-regeling voor het slopen van de schuren neemt de hoeveelheid landschap ontsierende bebouwing in het buitengebied af.
  • 2. Versterken van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit; door investeringen ten behoeve van een landschappelijke inrichting, zoals de inrichtingskosten en de asbestsanering op beide locaties
  • 3. Oplossen van het knelpunt aan de Kerkslagen door het zeugenbedrijf van de heer Elshof te verplaatsen naar zijn huislocatie. Het agrarisch bedrijf geeft op deze manier ruimte aan de ontwikkeling van het dorp Lierderholthuis. Het agrarisch bedrijf aan de Gravenweg geeft op deze manier ruimte aan de ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur.
6.2.1 Locatie Kerkslagen

In het ruimtelijk kwaliteitsplan van de locatie Kerkslagen is een aantal elementen opgenomen die bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Op het terrein worden enkele solitairen aangeplant om de te behouden bebouwing in te passen en het landschap beleefbaar te houden. De heg langs de te behouden schuur zorgt ervoor dat de schuur minder in het zicht komt te liggen. De aanwezige laanbeplanting langs de Kerkslagen wordt doorgezet tot de bestaande woning.

afbeelding "i_NL.IMRO.0177.BP20110001-0002_0016.png"

Figuur 6.4: Inpassing locatie Kerkslagen

6.2.2 Locatie Gravenweg

Aan de noordzijde van het perceel ligt een watergang voor de afvoer van water van de landbouwpercelen. De oever van deze watergang wordt natuurlijk ingericht, in de vorm van plas-drasstroken, in aansluiting op het inrichting plan van het nieuw in te richten natuurgebied “Het Lierderbroek”. De plas-drasstrook zal langs de sloot vanaf waterniveau worden ontgraven met een langzaam oplopend profiel van 4 meter breedte. Hierdoor ontstaat dus een geleidelijk profiel vanaf het slootwaterniveau tot aan het maaiveld. Het werken vanuit de sloot heeft als voordeel dat plantensoorten die in de slootkant voorkomen het vrij gegraven land makkelijker kunnen koloniseren. Deze stroken zijn door de ligging en begroeiing ook zeer geschikt als kuikenstroken voor jonge weidevogels. Om de net ontgraven stukken plas-dras te beschermen tegen vee zal gebruik gemaakt worden van verplaatsbaar raster.

afbeelding "i_NL.IMRO.0177.BP20110001-0002_0017.png"

Figuur 6.5: Inpassing locatie Gravenweg

Het erf wordt van de omliggende percelen gescheiden door afrastering van eikenhouten palen met punt of gladdraad. De siertuin is naar wens van de bewoners in te richten. Het achterste gedeelte van het erf zal worden ingericht als weide met een afrastering van palen met punt of gladdraad voor een transparant beeld. De oprit wordt geaccentueerd door hagen van gebiedseigen soorten, zoals meidoorn of beuk. Voor privacy van de bewoners komen op de erfgrens tussen beide woningen ook gebiedseigen hagen. Door de aanplant en vorm van het perceel wordt de strekkingsrichting van het landschap benadrukt.