direct naar inhoud van 6.3 Verkeer en bereikbaarheid
Plan: Kerkslagen 5/Gravenweg 14
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20110001-0002

6.3 Verkeer en bereikbaarheid

De ontsluiting van de woning aan de Kerkslagen vindt plaats via de Kerkslagen. De ontsluiting van de woning aan de Gravenweg vindt plaats via de Gravenweg. Gelet op de functie van de Kerkslagen, alsmede de Gravenweg en de verkeersintensiteit van deze wegen levert dit vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren op. Parkeren vindt plaats op eigen terrein.

Resumerend word gesteld dat bij de in dit plan besloten ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden wordt met het omliggende, waardevolle landschap. Middels een tweetal ruimtelijke kwaliteitsplannen wordt een kwaliteitsimpuls gegenereerd en worden de compensatiekavels en de bestaande woning op een verantwoorde manier ingepast in het landschap. Tegen de gewenste ontwikkelingen bestaan vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt geen overwegende bezwaren.