direct naar inhoud van 2.2 Ruimtelijk-functionele structuur
Plan: Kerkslagen 5/Gravenweg 14
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20110001-0002

2.2 Ruimtelijk-functionele structuur

2.2.1 Landschappelijke aspecten

Het landschap van Salland is grofweg in twee├źn te delen: het rivierenlandschap en het dekzandlandschap. Het rivierengebied bestaat uit een buitendijks en binnendijks gebied. Bij het buitendijks gebied horen de rivier de IJssel en uiterwaarden. Binnen het rivierengebied zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden:

  • rivier en uiterwaarden;
  • oeverwal;
  • kommenlandschap.

Het zandgebied in Salland bestaat uit een afwisseling van oost-westgeori├źnteerde dekzandruggen en laagten met weteringen. In het zandgebied in Salland zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden:

  • dekzandruggen;
  • weteringenlandschap;
  • dekzandvlaktes;
  • dekzandlaagtes.

De locatie aan de Gravenweg is gelegen in het komgebied van Salland. Het komgebied van Salland ligt op de overgang van het rivierengebied naar het dekzandlandschap in het noordwestelijk gedeelte van de gemeente; bij Laag Zuthem en ten westen van Lierderholthuis. In het verleden zijn grote delen van de woeste rivierkleigronden ontgonnen. Hierbij werd het gebied in kavels verdeeld. Dit ontginningsproces leverde de karakteristieke strokenverkaveling op. In het buitengebied ontstonden langs de lineaire ontginningsassen agrarische bebouwingscomplexen. De complexen worden gekenmerkt door een op de kop van de kavel gesitueerde hoofdmassa (veelal de woning) en daarachter enkele (forse) stallen en schuren. Het landschap in de kommen is vlak, grootschalig en open. De Lierder- en Molenbroek onderscheiden zich door grootschalige openheid, spaarzame bebouwing, rechte wegen en strokenverkaveling.

De locatie aan de Kerkslagen is gelegen aan de westelijke rand van de kern Lierderholthuis op de rand van een overgang van dekzandlandschap naar kommenlandschap. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de ruimtelijk-functionele situatie ten aanzien van de kern Lierderholthuis.

2.2.2 Lierderholthuis

Lierderholthuis is gegroeid vanuit een schuurkerk op het erve Lierderholthuis. Dit erf heeft de naam aan het dorp gegeven. In 1580 wordt melding gemaakt van het erve Lyderholthuis, rondom een schuurkerk die gesticht zou zijn door uit Heino verjaagde katholieken. Tegenwoordig telt Lierderholthuis 420 inwoners. Lierderholthuis telt verder bijvoorbeeld nog een basisschool, een dorpshuis en een bibliotheek. Lierderholthuis heeft geen supermarkt.