direct naar inhoud van 2.3 Het plangebied
Plan: Kerkslagen 5/Gravenweg 14
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20110001-0002

2.3 Het plangebied

Het plangebied omhelst meerdere locaties, allen gelegen in het buitengebied van de gemeente Raalte. De locatie aan de Kerkslagen ligt aan de westelijke rand van de kern Lierderholthuis. De locatie Gravenweg 14, waar gesloopt gaat worden ligt 1,5 kilometer ten noordwesten van de kern Lierderholthuis.

2.3.1 Locatie Kerkslagen

Op de slooplocatie aan Kerkslagen bevindt zich momenteel een zeugenhouderij. Het voornemen is deze bedrijfslocatie te verplaatsen naar de huislocatie aan de Liederholthuisweg 55, omdat uitbreiding ter plaatse niet mogelijk is. Op de locatie is een aantal agrarische bedrijfsgebouwen aanwezig. 2 zeugenstallen en een mestkelder worden gesloopt. De woning en een schuur zullen blijven staan. Het perceel wordt thans begrensd door de Kerkslagen aan de noordzijde, een houtwal met een lengte van 77 meter aan de oostzijde en grasland aan de zuid- en westzijde.

2.3.2 Locatie Gravenweg

De locatie aan de Gravenweg 14 ligt ten noordwesten van de kern Lierderholthuis. Op het erf zijn een schuur, kapschuur en een woning aanwezig. De schuur zal worden gesloopt, waarbij een compensatiekavel ten noorden van dit perceel wordt gerealiseerd. Het perceel wordt aan de westzijde begrensd door de Gravenweg, aan de overige zijden wordt het perceel begrensd door grasland.