direct naar inhoud van 2.1 Gemeente Raalte
Plan: Kerkslagen 5/Gravenweg 14
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20110001-0002

2.1 Gemeente Raalte

Raalte is een overwegend landelijke gemeente en bestaat uit negen kernen op een totale oppervlakte van ruim 172 vierkante kilometer. Van de ruim 37.000 inwoners wonen er bijna 19.000 in de kern Raalte dat daarmee verreweg de grootste kern is. In Heino, Heeten en Luttenberg tezamen wonen nog eens 16.500 mensen. De overige vijf kernen hebben iets meer dan 1.500 inwoners.

Betreffend plan heeft betrekking op het buitengebied. Het buitengebied van de gemeente Raalte. is overwegend agrarisch van karakter. De dorpen van verschillende omvang, de landgoederen en de boerderijen liggen verspreid over het afwisselende landschap. Ze worden onderling verbonden door een netwerk van wegen, straten en lanen. Omgeven door hoog opgaande beplanting leveren ze een bijzondere lanenstructuur op, die vanwege zijn fijnmazigheid het landschap een halfopen karakter bezorgt. Onderhavige plangebieden zijn gelegen in het noordwesten van de gemeente Raalte. In het (noord)westelijke deel van de gemeente gaat het dekzandlandschap over in het rivierenlandschap, waarbij vooral de komgronden worden gebruikt als grasland.