direct naar inhoud van 5.3 Bestemmingsregels
Plan: Tuincentrum Johnny Holtkuile, Oude Zwolsestraat 8a e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20090034-0002

5.3 Bestemmingsregels

Het tuincentrum heeft een passende maatbestemming gekregen: "Detailhandel - Tuincentrum". Voor deze bestemming is gekozen omdat dit aansluit bij het toekomstige bestemmingsplan voor het buitengebied van Raalte. Daarnaast sluit deze bestemming aan bij de RO-standaarden van 2008. Met deze maatbestemming wordt benadrukt dat het ter plaatse gaat om een bedrijfsvoering ten behoeve van een tuincentrum. Hiermee wordt voorkomen dat een detailhandel van geheel andere aard zich hier kan vestigen, wanneer tuincentrum Johnny Holtkuile hier ooit zou verdwijnen.

Het dik omlijnde gebied op de verbeelding omvat het "bouwvlak". Alle bebouwing dient binnen dit vlak te worden gerealiseerd. Het gaat daarbij alleen om de bedrijfsgebouwen. De bedrijfswoning is toegestaan bij het vlak met de aanduiding "bedrijfswoning". Het overige, dun omlijnde deel van de bedrijfsbestemming is het "bestemmingsvlak". Binnen dit vlak mag geen bebouwing worden opgericht, maar dit deel kan wel worden gebruikt voor de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld buitenterrein, parkeren, tijdelijke opslag).

In de regels is opgenomen aan welke maatvoering de bebouwing moet voldoen. Eveneens is opgenomen wat de maximale toegestane oppervlakte aan bedrijfsbebouwing (excl. de bedrijfswoning) is.

De twee aanwezige burgerwoningen in het plangebied zijn bestemd voor "Wonen". Binnen dit bestemmingsvlak is één burgerwoning met een maximale inhoudsmaat van 750 m³ toegestaan, plus maximaal 100 m² aan bijgebouwen.