direct naar inhoud van 4.4 Cultuurhistorie
Plan: Tuincentrum Johnny Holtkuile, Oude Zwolsestraat 8a e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20090034-0002

4.4 Cultuurhistorie

Behalve een waardevol bodemarchief kan er ook sprake zijn waardevolle bebouwing. Het kan daarbij gaan om rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten. Rijksmonumenten zijn beschermd op basis van de Monumentenwet (1988). Gemeentelijke monumenten zijn beschermd op basis van de gemeentelijke monumentenverordening. In het plangebied zijn geen monumenten aanwezig. Bij de ontwikkeling van het plan hoeven dan ook geen maatregelen te worden genomen ter de bescherming van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen.

Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor het voorgenomen van het plan.