direct naar inhoud van 4.3 Bodemkwaliteit
Plan: Kerkslagen 5/Gravenweg 14
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20110001-0002

4.3 Bodemkwaliteit

4.3.1 Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient een bodemonderzoek te worden verricht. Door Kruse Milieu is in juli 2012 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Kerslagen. Dit bodemonderzoek is bijgevoegd in Bijlage 1. Door Hunneman Milieu-Advies is in november en december 2010 verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Gravenweg 14 te Lierderholthuis. Dit bodemonderzoek is bijgevoegd in Bijlage 2.

4.3.2 Kerkslagen 5

Er is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Kerkslagen 5 te Lierderholthuis door Kruse Milieu in juli 2012. Het onderzoek voldoet aan de NEN 5740.

In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogd gehalten aangetoond van de onderzochte parameters. In het grondwater is alleen een licht verhoogd gehalte aan barium aangetoond. Barium komt van nature voor in de grond en het grondwater. Er wordt de laatste jaren inzicht verkregen in de gehalten aan barium en er zal aan de hand van de verkregen gegevens bekeken worden wat de nieuwe toetsingswaarden zijn voor barium. Op deze locatie is barium niet sterk verhoogd waardoor er geen nader onderzoek hoeft te worden uitgevoerd.

Op basis van de gegevens uit het uitgevoerde bodemonderzoek zijn er geen belemmeringen voor de geplande nieuwe bestemming van deze locatie.

4.3.3 Gravenweg 14

Op deze locatie is in december 2010 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Hunneman Milieu Advies bv te Raalte. Het onderzoek is ook overeenkomstig de NEN 5740 uitgevoerd.

In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond van de onderzochte parameters. In het grondwater is het gehalte aan barium gelijk aan de achtergrondwaarde en dus niet verhoogd aanwezig.

Op basis van de onderzoeksgegevens kan worden geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn voor de bestemmingswijziging voor deze locatie.