direct naar inhoud van 3.2 Rijksbeleid
Plan: Tuincentrum Johnny Holtkuile, Oude Zwolsestraat 8a e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20090034-0002

3.2 Rijksbeleid

Op nationaal schaalniveau is de Nota Ruimte (2005) leidend. Het kabinet richt zich op de versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid. Er geldt geen specifiek beleid voor tuincentra.