direct naar inhoud van 2.2 Toekomstige situatie
Plan: Tuincentrum Johnny Holtkuile, Oude Zwolsestraat 8a e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20090034-0002

2.2 Toekomstige situatie

Tuincentrum Johnny Holtkuile wenst ook in de toekomst aan de verwachtingen van de klanten te voldoen. De klanten van tuincentra worden in zijn algemeenheid steeds veeleisender en wensen een breder assortiment. Om hetzelfde aantal klanten in de toekomst te behouden, zal tuincentrum Johnny Holtkuile het assortiment moeten uitbreiden. Door gebrek aan ruimte is verbreding van het assortiment niet mogelijk. Door middel van het vastgestelde projectbesluit is inmiddels wel ruimte voor de gewenste uitbreiding geregeld.

Op basis van het projectbesluit wordt het hoofdgebouw uitgebreid met 480 m² en vindt ook uitbreiding van het buitenterrein plaats met 500 m². Een inrichtingsschets van deze uitbreiding is weergegeven in afbeelding 3.
Om de gewenste bedrijfsuitbreiding te kunnen realiseren is een naastgelegen voormalige kuikenfokkerij aangekocht, alsmede één van de twee daarbij behorende, voormalige bedrijfswoningen en een deel van de tuin van een woning ernaast. Hierdoor ontstaat er een forse ruimte voor de gewenste uitbreiding. In totaal omvat het eigendom nagenoeg 1,3 hectare, in feite veel groter dan voor de uitbreiding noodzakelijk is.

De heer Holtkuile wil het assortiment uitbreiden met complementaire (bijvoorbeeld leisure, horeca en evenementen) en facilitaire (bijvoorbeeld parkeergelegenheid, openingstijden en bezorgservice) kwaliteiten. Met een dergelijke toekomstige bedrijfsinvulling ligt de nadruk op alles wat met leven in en om het huis te maken heeft. Het tuincentrum kan daarom het best vergeleken worden met een tuincentrum type III zoals omschreven in de Structuurnota uit 2007 die in opdracht van Tuinbranche Nederland is opgesteld. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de gemeente Raalte.

afbeelding "i_NL.IMRO.0177.BP20090034-0002_0003.jpg"

Afbeelding 3: uitbreiding tuincentrum Johnny Holtkuile

2.2.1 Visueel-ruimtelijke inpassing

Gelet op de ligging van de locatie in de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel (zie paragraaf 3.3.4) kan gesteld worden dat de uitbreiding hier binnen past. De locatie is namelijk gelegen in het buitengebied waar het accent ligt op een veelzijdige gebruiksruimte. Een mix van verschillende functies is in dit gebied het uitgangspunt. De functies dienen zorg te dragen voor een versterking van de karakteristieke gevarieerde opbouw van het aanwezige cultuurlandschap. Kijkend naar het feit dat het gebied gelegen is in de kernrandzone kan volstaan worden met de basisinspanning, ruimtelijke kwaliteit. Het betreft hier een kwalitatief hoogwaardige uitbreiding die een impuls oplevert voor de omgeving.

Rondom het tuincentrum liggen een aantal woningen, hinder ondervinden deze woningen niet van het tuincentrum omdat bij de inrichting van het perceel rekening is gehouden met de omgeving.

De uitstraling van het bedrijf verandert door de uitbreiding niet. De uitbreiding van het gebouw vindt plaats in dezelfde stijl, kleur en materiaal als het hoofdgebouw, zodat de eenheid behouden blijft. Daarnaast wordt als onderdeel van de uitbreiding de huidige schutting om de paardenweide aan het oog onttrokken door middel van een beukenhaag. De uitbreiding van het tuincentrum zorgt ook niet voor een extra druk op de omgeving, omdat gezorgd wordt voor voldoende (parkeer)voorzieningen behorende bij het tuincentrum.