Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Nieuw Heeten, partiële herziening nr. 1, Timmermanshuis
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0177.BP20190006-ON01