Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bredenhorstweg 1 en tussen 7 en 9
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0177.BP20110006-0002

Artikel 7 Algemene gebruiksregels

 
7.1 Strijdig gebruik
 
Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
  1. het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige of afhankelijke woonruimte;
  2. het gebruik van de gronden en de daarop voorkomende bouwwerken c.q. gebouwen of delen daarvan ten behoeve van een seksinrichting.
  3. Het gebruik van recreatiewoningen en overige verblijfsrecreatieve objecten voor permanente bewoning is niet toegestaan.
  4. Prostitutiebedrijven zijn niet toegestaan.