direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Kerkslagen 5/Gravenweg 14
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20110001-0002

Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid

Het project betreft een volledig particulier initiatief. De financiering van het project is rond. Voor dit project is een Rood voor rood overeenkomst gesloten zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. In deze overeenkomst is ook de landschappelijk inpassing conform het landschapsplan opgenomen. Door middel van deze overeenkomst is deze landschappelijke inpassing gegarandeerd. Dit wordt tevens verankerd met het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in de regels. Het afsluiten van een anterieure overeenkomst brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven.