direct naar inhoud van 1.4 Huidige planologische regiem
Plan: Kerkslagen 5/Gravenweg 14
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0177.BP20110001-0002

1.4 Huidige planologische regiem

Het geldende bestemmingsplan betreft het bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Heino". Dit bestemmingsplan is op 21 april 1987 vastgesteld door de voormalige gemeenteraad van de gemeente Heino en goedgekeurd bij besluit van GS op 8 december 1987. In dit bestemmingsplan zijn beide locaties bestemd tot 'Agrarisch bouwblok A (met woning)'. Het gewenste plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. De geldende planologische kaders staan namelijk enkel bebouwing ten dienste van het agrarische bedrijf toe. Bouw van burgerwoningen is niet mogelijk.