Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 49, omgeving Berkendijk 15
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0177.BP20210011-VG01

Bijlagen bij regels

 
Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten